Трансмед - Цени


Биорезонансна компютърна диагностика с METATRON Metapathia GR Hospital

Първична Диагностика

За лица над 18 години – 150лв.

За деца – 100лв.

Контролна Диагностика
Контролната диагностика се провежда за проследяване ефекта на назначеното лечение. 

За лица над 18 години – 75лв.

За деца – 50лв.

 

Биорезонансна терапия с Driver Resonator:

1 час - 30лв. 

1ч.30мин. - 40 лв.


Content
LivedaMed2000