Какво е холистична медицина


Основни положения на холистичната медицина

За да може да определим дадено лечение като холистично, то трябва да се позовава на три основни принципа: 1. лечение на причините, а не на следствието; 2. използване на мисленето на болния като лечебен инструмент; 3. лечение на комплексното здраве на човека- психично, физическо и духовно. Не оставяйте с впечатлението, обаче че холистичната медицина отхвърля конвенционалната медицина, а напротив използва я максимално и в подробности, но подчинена на своя основен критерий. Затова можем да кажем спокойно , че холистичната медицина е интегративен и естествен етап от развитието на множеството медицински практики в настоящия етап от развитието на човечеството.

„Холистичен" означава цялостен. Новата холистична медицина на 21-век интегрира положителните елементи от всички древни и съвременни науки за болестта и здравето. Холистичната медицина е ориентирана към личността на пациента и гледа на болния комплексно и задълбочено. Тя разчита на високоефективни и напълно безвредни терапевтични методи, основани на холистичния подход и оздравителна сила на природата. Понеже е едновременно лечебна и профилактична, тя остава вярна на принципа да не се наврежда на болния- "Primum non nocere". Подходът на холистичната медицина е съобразен със съвършената парадигма на природния лечебен процес, на принципите и законите, по които функционира цялата вселена, без грубата намеса на интелектуални модели. Надраствайки общоприетите в момента стратегии на потискане на симптомите с фармакологични средства, тази нова медицина и практика далеч надхвърля терапевтичните възможности и на алтернативната медицина, която просто замества синтетичните лекарства с техните природни аналози. Нека не забравяме и основното определение за здраве от Световната здравна организация(СЗО): „ Здравето е състояние на пълно физическо, ментално и социално благополучие, а не само отсъствие на болест и физическа слабост."

В следващите публикации ще Ви запознаем с някои от основните терапевтични методи на холистичната практика, които се прилагат в нашия Холистичен център.

От екипа на Холистичен Център Трансмед: „ Най-доброто за Вашето Здраве!"


Content
LivedaMed2000