Какво са ПЕПТИДИТЕ


Пептидите са много къси (кратки) белтъчини. Размерът им е само 1 нм, затова с пълно право могат да се отнесат към наносвета. Както е известно, белтъчините се състоят от аминокиселини, като веригата от звената може да бъде с различна дължина: дълги, които съдържат десетки аминокиселини, и къси (кратки) - които имат само 2-3 звена. Именно това са пептидите. В организма пептидите са „информационните" пратеници, които пренасят информацията от една клетка към друга, за да може всичко в организма да се извършва добре и както следва.

Животът съществува благодарение на две молекули: белтъчини от пептиди, които носят информацията, и ДНК, която е матрица и сама по себе си не е активна. При съединяването на пептидите с един или друг участък от ДНК, т.е. с даден участък на гена, възниква синтез на специфични белтъчини, възниква и живот. Клетките произвеждат белтъчини от определен тип. Когато една клетка работи добре, тогава и целият орган работи добре. Ако се появи отказ или нарушение, нарушава се и работата на целия орган, което води до заболяване. Разбира се, болестите могат да се лекуват, а в организма да се въведат липсващите вещества. Но тогава клетката съвсем ще забави своите функции и напълно ще престане да работи. Затова трябва да й се изпращат т.нар. пратеници-мисионери - пептиди, които ще накарат клетката да работи. Организмът ще се самоизлекува.

Във всеки един орган се съдържа запас от резервни стволови клетки. Ако този резервен фонд се реализира равномерно, тогава човек доживява до 100-110 години. Всички пептиди имат своята тясна специализация. За всяка тъкан отговаря определен пептид: за белите дробове - белодробен, за черния дроб - чернодробен, за мозъка - мозъчен, и така нататък.

В резултат на дългогодишните проучвания на Санкт-Петербургския институт за биорегулация и геронтология на СЗФ към РАМН е доказано, че късите пептиди или пептидните биорегулатори, които са съставени от 2-3-4 аминокиселини, регулират обмяната на веществата на клетъчно ниво, като им дават възможност да работят по начин, по който биха могли да работят в един млад и здрав организъм. По този начин се възстановява биологичната и функционална активност на износените или заболелите органи и тъкани.

Действието на даден пептиден комплекс върху организма може да бъде описано по следния начин: подмладява клетките в човешкото тяло, има защитно въздействие; повишава устойчивостта на клетките към хипоксия, действие срещу токсини и други увреждащи фактори, нормализира обмяната на веществата в тъканите, увеличава ефективността на процесите на усвояване на хранителните вещества от тъканите и извеждането на продуктите от метаболизма, влияе положително върху активността на органите и тъканите в нормални и в патологични условия, като поддържа физиологичното ниво в броя на зрелите, функционално-активни клетки, както и обмяната на веществата в тях; оптимизира процесите на възстановяване на органите и тъканите.

Пред човечеството винаги е стоял въпросът за продължаването на живота. Интересът към решаването на този проблем нараства от година на година все повече. В днешно време става въпрос не за продължаването на живота като такъв, а за запазването на младостта и за борбата с преждевременното стареене на населението. Работата е в това, че в самите нас постоянно се създават и разрушават клетки, произвеждащи белтъчини, които пък са в основата на всички органи и тъкани. Нашият организъм сам изработва нужните пептиди, от раждането до последните ни дни. Започвайки от 23-годишна възраст, пептидите в човешкия организъм намаляват все повече и повече. А към 40-годишна възраст броят им спада до минимум. На 55 години те стават 10 пъти по-малко, отколкото са били на 20 години. Именно затова старите хора, когато се разболеят, се възстановяват бавно и боледуват дълго време.

Прилагането на пептидните препарати при хората води до възстановяването на основните физиологични функции на организма и намаляване на смъртността в различните възрастови групи.


Content
LivedaMed2000