Какво е Биорезонанс и диагностика с Метатрон


Биорезонансната технология се базира на квантовата физика и най-вече доказаното съществуване на електромагнитен „образ" на всеки материален или биологичен обект.


Възможността да получаваме точна информация за състоянието на обекта чрез изследване на неговите специфични честотни характеристики е практически доказана с многобройни научни изследвания.
За целта обаче, е необходимо да предизвикаме мощно усилване на изключително слабите електромагнитни сигнали, което се получава чрез предизвикване на резонансно трептене, водещо до мощно увеличение на силата на сигнала излъчван от съответния биологичен обект.


Усиленият многократно и изчистен от излишни шумове сигнал, дава възможност да се получи изключително подробно и ясно изображение на изследвания обект в човешкото тяло - клетка, тъкан, органи и др.
Така полученото изображение може да даде много точна информация за болестните процеси които протичат в конкретния орган, ако се сравни с изображение на същия орган, когато е напълно здрав.
Описаният принцип на работа е залегнал във всички модерни биорезонансни уреди, какъвто е и Метатрон. Освен, изключително ясното и точно изображение на клетките, тъканите и органите в човешкото тяло, Метатрон е в състояние да изследва дори генетични дефекти и аномалии и да локализира точното мястото, където те се намират в структурата на хромозомите и ДНК.


Към прецизната диагностика на болестните процеси в човешкото тяло, чрез Метатрон се добавя и възможността ефективно да въздействаме в положителна посока върху тях чрез така наречената Метатрон терапия. Тя представлява обръщане и подобряване на негативните тенденции на развитие на болестния процес, чрез облъчване на неговото огнище с неутрализиращи вредните честоти техни антиподни честоти - т.н. „инвертни" честоти. Полезният ефект от тези, иначе напълно безвредни за организма „сеанси" е също многократно изследван и доказан.


В допълнение към всичко останало, Метатрон е в състояние да определи индивидуално за всеки най-подходящите природни средства (хомеопатични препарати, билки, хранителни добавки, минерали) за лечение на неговото конкретно заболяване. Отделно от това уредът може да определи най-мощните за всеки организъм алергени (хранителни, битови, животински, растителни, химични), които трябва да бъдат избягвани, както и най-подходящите и съвместими с конкретното заболяване храни за изготвяне на лечебен индивидуален хранителен режим.


И накрая, с помоща на Метатрон могат да се изготвят индивидуални препарати, които представляват специфични носители и генератори на лечебни вълни записани на подходяща матрица (вода и др.) Тези индивидуални лечебни препарати могат да осигурят дълготрайно лечебно действие върху огнището на дадено заболяване.

При какви заболявания се прилага


Биорезонансната диагностика и терапия с уреда Метатрон може да се прилага при практически всички известни в медицината заболявания.
Разбира се, не при всяко заболяване може да се очаква 100% ефект, но почти няма заболяване при което този лечебен метод да не може да помогне.


Какви ползи се очакват


Прецизната диагностика с Метатрон може да помогне за изясняване на картината при конкретни, трудни за диагностициране с други методи заболявания.
Освен визуализиране на изявени болестни процеси, уредът позволява превенция на бъдещи заболявания, чрез ранно откриване на болестни тенденции в конкретни тъкани и органи.
Биорезонансната терапия с Метатрон позволява да се повлияват многобройни болестни процеси по един изключително фин, селективен и безвреден за организма начин.

Предимства


Основните предимства на метода са:


1. Бързина - експресната диагностика на цяло тяло отнема няколко минути. Мета-терапията - също.
2. Дълбочина и прецизност - за броени минути можем да визуализираме изключително фини и дълбоки болестни процеси, които много трудно могат да бъдат диагностицирани с други методи.
3. Удобство - методът е неинвазивен и изисква пациентът просто да прекара няколко минути удобно седнал на стол с диагностичните слушалки на главата си
4. Безвредност - към момента не са установени никакви сериозни смущения или нежелани реакции от страна на изследвания пациент. Честотите които се използват за изследване на пациентите се смятат за напълно безвредни за човешкия организъм.
5. Огромен спектър от полезна информация за конкретния пациент и неговото конкретно заболяване - определяне на най-подходящите лекарства, хомеопатични средства, билки, хранителни добавки, храни, минерали, определяне на неговите специфични алергени и възможност за изготвяне на специфични индивидуални лечебни препарати.

 

 


Content
LivedaMed2000