Ортомолекулярната медицина - част II-ра


ОРТОМОЛЕКУЛЯРНА МЕДИЦИНА - част II

Ортомолекулярната медицина представлява възстановяване и поддържане на здравето, чрез набавяне на необходимите за организма количества вещества, които обикновено присъстват в организма, но много често са в остри дефицити. Процесите на стареене обикновено се ускоряват в резултат на свободни радикали, хронични възпаления и интоксикации (като наличие на тежки метали или промишлени и селскостопански въглеводороди в организма). Обръщането на този процес или забавянето му е една от целите на ортомолекулярната терапия, заедно с лечението на здравословни проблеми.
Все повече научни изследвания, към днешна дата, потвърждават мнението, че високите дози микронутриенти са терапевтични и превантивни. Витамините С и Е, бета-каротинът,Витамините от В-комплекс и Коензим Q10 са сред многото хранителни вещества, за които е доказано, че допринасят положително за здравето и дълголетието, прилагани в по-големи дози. Съществуват терапевтични нива за минерали като магнезий, цинк и хром, които са различни като форма и усвояемост от витамините и минералите, които обикновено се съдържат в храните или хранителните добавки, приемани орално. Ортомолекулярната медицина прави възможно също така набавянето на терапевтични и лечебни дози на куркумин, кверцетин, алфа липоева киселина и други. Това, което я отличава от всички други лечебни и терапевтични методи, е венозното приложение на употребяваните лечебни средства, които съвсем естествено, следва да се намират в течна форма. Нещо, което гарантира тяхната висока усвояемост - на ниво молекули.

Ето и всички по-важни дефиниции в Ортомолекулярната медицина, която благодарение на своята 50-годишна история и прогрес, сега навлиза с бързи темпове и в България:

» През 1969 г. Линус Полинг въвежда думата "ортомолекулярна", за да обозначи употребата на естествено срещащи се вещества, особено хранителни вещества, за поддържане на здравето и лечението на заболявания.

» Ортомолекулярната медицина е практика за превенция и лечение на заболявания, която осигурява оптимални количества вещества, които са естествени за организма.

» Ключовата идея в ортомолекулярната медицина е, че генетичните фактори са централни не само за физическите характеристики на индивидите, но и за тяхната биохимична среда. Биохимичните пътища на организма имат значителна генетична променливост и болести като атеросклероза, рак, шизофрения или депресия, са свързани със специфични биохимични аномалии, които са причини или допринасящи за заболяването.

» Ортомолекулярното лечение се прилага успешно при установяване на натрупване на тежки метали в организма. Провежда се хелатна терапия, която благодарение на усвояемите формули, извежда тежките метали без стрес и дискомфорт на пациента.

Ортомолекулярната медицина има 15 златни стандарта.

• Ортомолекулите са на първо място в медицинската диагноза и лечение. Познаването на безопасната и ефективна употреба на хранителни вещества, ензими, хормони, антигени, антитела и други естествено срещащи се молекули, е от съществено значение за осигуряване на разумен стандарт на грижа в медицинската практика.

Ортомолекулите имат нисък риск от токсичност. Фармакологичните лекарства винаги носят по-висок риск и следователно са втори избор, ако има алтернативно ортомолекулно лечение.

Лабораторните тестове не винаги са точни и кръвните тестове не отразяват задължително нивата на хранителните вещества в определени органи или тъкани, особено в нервната система. Благодарение на биорезонансна диагностика, могат да се определят дефицитите или натрупванията на определени микроелементи в организма.

Биохимичната индивидуалност е централен принцип на Ортомолекулярната медицина. Следователно търсенето на оптимални дози на хранителни вещества е практически въпрос. Мегадозите, по-големи от нормалните дози на хранителни вещества, често са ефективни. Това може да се определи само чрез диагностично тестване и назначения от лекар.

Препоръчителната дневна доза (ПДД) на Американската агенция за храните и храненето е предназначена за нормални, здрави хора. По дефиниция (според тях), болните пациенти не са нормални или здрави и няма вероятност да бъдат адекватно обслужвани.

Екологичното замърсяване на въздуха, водата и храната е често срещано явление. Диагностичното търсене на токсични замърсители е оправдано и високият "индекс на подозрение" е задължителен във всеки случай.

Оптималното здраве е предизвикателство за цял живот. Биохимичните нужди се променят и нашите Ортомолекулни предписания трябва да се променят въз основа на последващи, повтарящи се тестове и терапевтични опити, за да се даде възможност за фина настройка на всеки рецептор и да се осигури степен на здраве, която никога преди това не е била възможна.

Разстройствата, свързани с хранителните вещества, винаги са лечими. Да се игнорира тяхното съществуване е равносилно на злоупотреба спрямо собственото здраве.

Винаги искайте няколко мнения. Търсете истината за вашето здраве. То е ваша отговорност! Не позволявайте на медицинското незнание да Ви спре да търсите адекватно лечение. Наследствените, автоимунните, хроничните нарушения често реагират положително на ортомолекулярното лечение.

Известно е, че лечението е безопасно и максимално ефективно, при прилагането на ортомолекулярни терапии. Изисква се време, за да може да се възстанови нормания баланс на тялото.

Докладите на пациентите обикновено са надеждни. Пациентът трябва да слуша сигналите на своето тяло. Лекарят трябва да изслушва пациента си.

Да се откаже на пациент информация и достъп до ортомолекулярно лечение, е като да се откаже информирано съгласие от страна на пациента за друго лечение.

Информирайте пациента за състоянието му; осигурете му достъп до цялата техническа информация и доклади; зачитайте правото му на свобода на избора в медицината.

Вдъхновете пациента си да осъзнае, че здравето не е просто отсъствие на болест, а положително постигане на оптимална функция и благополучие.

Надеждата е терапевтична и ортомолекулярните терапии винаги са ценни като източник на Надежда.

 

 

 


Content
LivedaMed2000