Трансмед - Цени


Биорезонансна компютърна диагностика с METATRON Metapathia GR Hospital

Първична Диагностика

За лица над 18 години - 195 лв.
За деца - 120 лв.

Диагностиката при Д-р Владимир Шишков и Албена Крумова е на цена - 150 лв

Контролна Диагностика

Контролната диагностика се провежда за проследяване ефекта от назначеното лечение.

За лица над 18 години - 75 лв.
За деца - 50 лв.


Биорезонансна терапия с Driver Resonator:

1 час - 30 лв.
1ч.30мин. - 40 лв.


Content
LivedaMed2000