Трансмед - Цени


Биорезонансна компютърна диагностика с METATRON Metapathia GR Hospital

Първична Диагностика 

За лица над 18 години - 230 лв.
За деца - 150 лв.

 

Контролна Диагностика

Контролната диагностика се провежда за проследяване ефекта от назначеното лечение /до 6 месеца след първичната диагностика/.

За лица над 18 години - 85 лв.
За деца - 85 лв.


Биорезонансна терапия с Driver Resonator:

1 час - 35 лв.
1ч.30 мин. - 45 лв.


Content
LivedaMed2000