Баховите есенции - Цветята на Д-р Бах


Баховите есенции са чудесна система от 38 цветни есенции за постигане на емоционален баланс.

Произход на баховите есенции

Баховите есенции са създадени от Едуард Бах, който е английски доктор и хомеопат, прекъснал професионалната си кариера, за да постави началото на една нова система за лечение с цветни есенции. Терапията с цветни есенции действа на вибрационно ниво, като се приемат под формата на капки, спрейове или в комбинация. Според д-р Бах от основно значение при лечението на пациента е личността, и всъщност трябва да се лекува самият човек, а не болестта.

 

Същност на баховите есенции

В основата на ефикасното лечение с бахови есенции е природата, затова в продължение на много години изучава различни растения, храсти и дървета. Класифицира ги в общо 38 цветни есенции, които отговарят на основните характеристики на психиката. Баховите есенции по най-ефирния начин въздействат върху емоционалното състояние. За да сме в хармония, трябва да постигнем единно цяло - дух, душа и тяло. Всяко едно цвете притежава своя индивидуалност, следователно свое вибрационно ниво, което има неповторимо въздействие.

 

Кой може да приема баховите есенции?

Баховите есенции притежават широко поле на приложение - от преодоляване на страх до възвръщане на самочувствието. Важна цел на д-р Бах е да открие растения, които да лекуват психични и емоционални проблеми. Баховите есенции са абсолютно безвредни, при тях възрастта не е от значение, имат приложение при бременни, новородени, деца, възрастни и дори при домашни любимци. За жената бременността е един от най-важните моменти в живота и през този период от изключително значение е нейното емоционално състояние. През 9-месечния период всички преживявания на майката оказват влияние върху детето. За да се преодолеят физическите неразположения, трябва да сте стабилни емоционално. И точно тук на помощ идват баховите есенции, които да хармонизират майката със своите вибрации, за едно спокойно и щастливо дете.

 

Нежелани реакции при употреба на баховите есенции

За баховите есенции, открити преди 80 години, не са констатирани странични ефекти, пристрастяване или нанесена вреда от тяхното приложение. Д-р Бах използва цветове на растения, които не съдържат отровни съединения. Добре е да се отбележи фактът, че баховите есенции безпроблемно се съчетават и с други методи на лечение.

 

Как действат баховите есенции?

Есенциите на д-р Бах олицетворяват душевното състояние, което е еквивалентно на енергийното. Те трептят с определена честота, която отговаря на съответна честота от човешкото енергийно поле. Когато има конфликт между личността и душата, се появява дисхармония в честотата на трептенията. Точната бахова есенция възстановява човешките трептения и отново възвръща равновесието между душата и личността.

 

Приложение на баховите есенции

Благодарение на баховите есенции, човек може да контролира своето здраве. Според мнозина, тайната на доброто емоционално здраве се крие именно в баховите есенции. Приемът на баховите есенции е един напълно лесен и естествен процес. Друго важно качество на баховите есенции е, че не потискат отрицателните състояния, а стимулират противодействащите сили - чрез положителните емоции. Духовната същност на лечението е една система от взаимоотношения, която надминава границите на човешката личност.

Терапията с цветни есенции се отличава със своята простота и безвредност, но в същото време е и много ефикасна. Баховите есенции са подходящи и за учениците, по време на изпити, при важни срещи или при нужда от повишена концентрация. Те спомагат за преоткриване на себе си, способността да казваш „не" на отчаянието и безнадеждността. Баховите есенции допринасят за един по-позитивен свят, постигане на вътрешен мир и баланс, радост и удовлетворение от всеки миг, защото "...тогава болестта се стопява като сняг на слънце"- д-р Бах.

 

Разновидност на баховите есенции

Всяка от 38-те есенции, открити от д-р Бах, е насочена към конкретна характеристика или емоционално състояние. При избор на подходящите цветни есенциите е нужно да се вземе предвид характерът и начинът, по който се чувства всеки отделен човек.

 


Content
LivedaMed2000